De la televisió a l'institut, de l'institut a la televisió
Sara Reñé, Professora de l'IES Banús. Cerdanyola del Vallés
cristina.alonso@doe.d5.ub.es
Índex

L' acostament de les televisions locals als Centres d'Ensenyament i al món educatiu és un pas bàsic i imprescindible per a la generalització d'una Educació en comunicació completa i pràctica. Teleduca, col.lectiu independent de dones periodistes i educadores, ha coordinat des de fa dos anys diverses experiències de col.laboració i intercanvi entre TV Clot i alguns Centres d'Ensenyament Secundari amb l'ànim de generalitzar progressivament aquest tipus d'experiència. En aquesta comunicació narrem la realització d'un taller de reportatge portada a terme per nois i noies de segon curs de Batxillerat durant el curs 1998-99. Aquesta activitat és una experiència pilot del projecte CONEÌXER ELS MITJANS, CONÈIXER L'ENTORN.

INTRODUCCIÓ

A les acaballes del segle XX es fa necessària la revisió de la formació dels joves. Uns joves que han arribat a l’adolescència educats per una societat massmediàtica on bona part dels coneixements els han après a través del mitjà predominant: la televisió. Avui dia els ulls d’un jove de 17 anys són ulls educats a través de la pantalla televisiva. Aprenen de les imatges, són poc analítics, els agrada allò visual i els agrada viure ràpid.

El sistema educatiu comença a adonar-se, molt lentament i irregularment, de la importància que tenen els mitjans de comunicació social. Cal educar a veure televisió, però també cal ensenyar a fer-ne, a utilitzar els audiovisuals com una eina expressiva fonamental per una generació que s’ha format amb ella. Però com i quan? Ni el currículum, ni l’equipament dels Centres ni la formació dels equips docents afavoreixen la integració d’una educació audiovisual completa. I menys encara en els últims cursos de Batxillerat, quan tot són preses i angoixes. Malgrat tot això, però, vam decidir portar a terme la nostra experiència en el marc de l’assignatura de Llengua i Literatura (assignatura comuna) de Segon de Batxillerat. Si l’objectiu del curs era aprendre a llegir, interpretar i escriure tot tipus de text per què no aprendre també a escriure textos audiovisuals ?

El taller de televisió i llenguatge audiovisual que van coordinar Clot TV, televisió del districte de Sant Martí; i Teleduca, col·lectiu independent d’educació i comunicació, van crear-lo, preparar-lo i posar-lo en pràctica els joves voluntaris d’aquesta televisió (5 en total) juntament amb els alumnes de cicles formatius que hi ha en pràctiques (7 en total), que van voler fer arribar als alumnes de 2n. de batxillerat de l’IES Banús de Cerdanyola del Vallès (35 en total, 15 d’humanístics i 20 de científics) els coneixements sobre el reportatge de TV i el llenguatge audiovisual més bàsics i a l’hora també més pràctics.

1.DE LA TELEVISIÓ A L’INSTITUT

El treball que es va proposar als alumnes de l’ IES Banús de Cerdanyola i als joves periodistes de Clot TV va ésser una petita incursió en el gènere informatiu del reportatge de televisió. L’objectiu de l’activitat era no tant treballar a fons els aspectes més tecnològics i formals, sinó conèixer i descobrir, a través de la pràctica, els processos i les dinàmiques de la producció televisiva. Es va procurar, a més, afavorir l’ús de la càmera com a instrument d’expressió i de creació.

1.1. LA PRE-PRODUCCIÓ

En un primer moment , i sempre en l’àmbit de les classes de Llengua i Literatura, (durant el trimestre havíem estat treballant Nivells de llenguatge i textos periodístics) es van formar els grups i es van triar els temes dels reportatges. Totes les temàtiques havien d’estar relacionades i s’inscrivien dins un gran tema general: Les cultures juvenils a Cerdanyola. La proposta temàtica, a més de resultar propera i fàcil de tractar, pretenia donar la paraula als alumnes, donar-los possibilitats d’autoinvestigar-se i expressar-se ; de parlar d’ells mateixos i de les seves formes de vida. Un cop triats els temes (les tribus, el reciclatge, l’oci, el cinema, músiques, break dance i el casal de joves) cada grup va haver de fer l’esforç de pensar en imatges i preparar un pre-guió senzill que havia de servir de base per dur a terme la gravació. En el pre-guió, s’ havia de fer constar:

  • Sinopsi del reportatge
  • Estructura
  • Entrevistes (a qui entrevistarem i quines preguntes farem)
  • Localitzacions
  • Imatges
  • Música

1.2. LA GRAVACIÓ I EL GUIÓ

Un cop tots els grups ja havien elaborat el pre-guió, es van buscar un parell de dies de gravació. Els joves en pràctiques de Clot TV, com a monitors i monitores de grup, van anar a l’institut de Cerdanyola del Vallès i van sortir amb els alumnes a gravar al carrer. Amb una mica més de dues hores es van aconseguir gravar amb la càmera tots els elements necessaris per elaborar el reportatge que estaven especificats en el pre-guió, bàsicament imatges i entrevistes. A més, es va dur a terme una plena rotació entre tots els alumnes a l’hora d’assumir les diverses tasques: trasllat del material, muntatge de càmera, trípode i micro, comprovacions que tot funciona correctament, gravació d’imatges i d’entrevistes, realització dels stand-ups (presentació breu del reportatge davant de càmera per part d’un o dos alumnes)...

En aquesta activitat es va potenciar que els alumnes gravessin bàsicament a partir del seu coneixement previ i de les ganes d’experimentar que tenien. Això vol dir que la tasca del monitor o monitora de cada grup es va cenyir a: ensenyar les funcions bàsiques de la càmera, assessorar en el muntatge i bon funcionament de tots els estris i donar pautes tècniques i formals a mesura que va anar avançant la gravació.

Un cop tots els grups van dur a terme la jornada de gravació, des de Clot TV se’ls va proporcionar una còpia en VHS de tot el màster de càmera o material gravat, per tal que cada grup procedís al visionat i a la selecció d’imatges i d’entrevistes. A partir d’aquesta primera tria, van elaborar un senzill guió de muntatge que havia d’ajudar cada grup en la tasca final d’edició del reportatge. La plantilla de guió que van fer servir havia estat elaborada també pels alumnes de Cicles formatius. La pràctica del guió, va permetre començar ja a fer una reflexió sobre l’ escriptura de l’audiovisual. Els alumnes van començar a adonar-se que entre l’enregistrament i l’emissió hi ha un pas intermig, força laboriós, que és l’editatge. I van començar a pensar també en la selecció i manipulació de les imatges que implica aquest treball de muntatge i edició.

2. DE L’INTITUT A LA TELEVISIÓ

2.1. LA VISITA A CLOT TV. L’EDITATGE

L’últim estadi de l’activitat va ser la visita a la televisió local, en aquest cas les instal·lacions de Clot TV, la televisió del districte de Sant Martí de Barcelona. Aquest era l’espai on s’havia de realitzar l’edició final dels reportatges, però a més es va aprofitar la visita per explicar el funcionament d’una TV local com TV Clot i la seva vinculació amb BTV. Es va aprofitar també l’ocasió per completar l’activitat de reportatge amb una petita producció de ficció que els alumnes van realitzar in situ. Mentre uns grups editaven, una altres preparaven i gravaven la video-ficció.

L’edició del reportatge va consistir en, de nou amb l’ajut del monitor o monitora per fer anar els aparells, explicar el procés, ensenyar a fer servir les màquines i transformar el guió que cada grup portava preparat en un text audiovisual ja editat. El procés fou molt senzill perquè es disposava de poc temps: comentar la idea del guió de muntatge i la durada del reportatge, estructurar l’esquelet (bàsicament stand up, entrevistes i música) i tapar els "negres" o buits amb imatges. A mesura que es va anar desenvolupant el procés, els alumnes van poder entendre de forma pràctica, la funció de l’edició dins del procés de producció audiovisual, la tecnologia i el sistema de treball que requereix, i l’enorme joc amb el material gravat que permeten tant l’editatge com les taules edició.

2.2. TALLER DE LLENGUATGE AUDIOVISUAL

Per compensar i reforçar la falta de coneixements teòrics i formals sobre llenguatge audiovisuals dels alumnes ( ja que la classe de Llengua no permetia dedicar massa temps a aquesta activitat) es va completar l’activitat de reportatge amb un taller pràctic de llenguatge audiovisual. Cinc joves periodistes de TV Clot, de formació diversa però vinculada sempre a l’audiovisual, es van encarregar de realitzar un petit video sobre llenguatge audiovisual dirigit a alumnes de Secundària. L’objectiu del video era introduir de la forma més clara possible les nocions bàsiques del llenguatge audiovisual. Per als joves periodistes i comunicadors de BTV era bàsic deixar ben clar els diferents tipus de pla i els usos de cada un perquè els nois i noies poguessin utilitzar la imatge correctament i aprendre a expressar-se a través d’ella.

Un cop fet el visionat, els alumnes havien de posar en pràctica les nocions apreses. Així se’ls va convidar a construir una història senzilla, semblant a la que havien pogut veure en el vídeo, per després gravar-la de la manera més correcta possible. Se’ls va impulsar, doncs, a posar-se en contacte amb el mitjà audiovisual com a camí d’expressió i d’explicació d’una petita història de ficció. El resultat va ser força positiu. D’una banda, tots els grups, en general, van ser àgils a l’hora de muntar l’escaleta i el guió. I a la realització van demostrar força capacitat d’organització, repartint-se de seguida els papers (director, guionista, càmeres i actors) i decidint força coherentment com dur a la pràctica allò pensat sobre el paper, corregint fins i tot sobre la marxa quan veien que un pla podia funcionar millor que un altre en una determinada acció. Així tots els grups, amb millor o pitjor resultat, van ser capaços d’explicar una historieta amb imatges i amb poca ajuda per part dels tutors.

Com a valoració final hem de dir que aquest taller de reportatge de televisió va resultar tota una experiència. Una experiència per als alumnes de 2n. de batxillerat de l’IES Banús, però també pels joves que els feien de monitors i monitores, els quals provenien de cicles formatius d’"Imatge i so" i de "Realització". Per als alumnes perquè poden expressar allò que fan, allò que els agrada, allò que veuen quotidianament i trencar per unes hores el divorci existent entre escola i realitat. Per als monitors i monitores perquè van tenir l’oportunitat d’aplicar els seus coneixements i de coordinar un treball audiovisual amb joves de gairebé la mateixa edat.

 

CONÈIXER ELS MITJANS, CONÈIXER L’ENTORN.

ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ : Teleduca i Ràdio-TV Clot-Sant Martí

LLOC: Ràdio-TV Clot-Sant Martí. CC La Farinera

CONÈIXER ELS MITJANS, CONÈIXER L’ENTORN és un projecte que vol desenvolupar una Educació en Comunicació real, efectiva i pràctica aproximant les

televisions locals la seva realitat als centres d’ Ensenyament Secundari . El projecte proposa una àmplia oferta de tallers de mitjans per als alumnes de Secundària que es portaran a terme amb la col.laboració de CLOT TV.

TALLERS DE MITJANS

Oferta per als Centres d’Ensenyament Secundari

1.1. TALLERS DE TELEVISIÓ

MODALITAT 1: GRAVAR ÉS FÀCIL!

Aquesta modalitat consisteix en una activita molt senzilla. Els monitors de TV Clot es desplacen al centre d’Ensenyament amb les càmeres. Allí la seva tasca serà ensenyar als alumnes com funcionen les càmeres i assessorar-los en la gravació tot seguint el guió previ que hauran elaborat abans. Opcionalment el grup podrà demanar que les seves gravacions siguin editades pels monitors.

L’objectiu bàsic de l’activitat és treballar el llenguatge audiovisual i el maneig de la càmera.

MODALITAT 2 : CONEGUEM LA TELE !

En aquesta segona activitat són els alumnes qui venen a la tele. Amb un material ja gravat anteriorment (caldrà verificar que els sistemes siguin compatibles) els alumnes vindran a Clot TV per editar allò que han gravat. Amb l’ajut dels monitors sels ensennyarà el funcionament dels aparells d’edició i se’ls assessorarà i conduirà perquè puguin arribar a editar i muntat el seu material. Aquesta activitat ( com la modalitat 3) portarà inclosa la visita a TV Clot i una petita explicació sobre el funcionament i la funció de les televisions locals i de Barcelona TV

L’objectiu d’aquesta modalitat serà ,a més de treballar el llenguatge audiovisual i el maneig de la càmera, conèixer les formes de muntage i editatge i entendre la seva importància en el procés de producció de l’audiovisual.

MODALITAT 3: FEM TELE !

Aquesta activitat engloba les dues anteriors. Es tracta, en aquest cas de donar a conèixer i reproduir tot el procés real de producció d’un programa de televisió des de la gravació fins la post-producció. Un cop elaborat el pre-guió del programa o producció, els monitors de Clot-TV assessoraran i faran possible la gravació. En una segona fase de l’activitat, i després d’haver elaborat un petit guió de muntatge, els grups portaran a terme l’editatge i el muntatge del seu "programa". Un cop acabat, es lliurarà una còpia del seu treball a cada grup. La gravació es podrà dur a terme en espais propers al CC La Farinera o béen d’altres espais triats pel mateix Centre (En aquest segon cas caldrà afegir el cost del desplaçament de les càmeres i els monitors)

  • Produccions recomanades: - NOTÍCIES, REPORTATGES, VIDEO-FICCIÓ

1.2. TALLERS DE PREMSA

FEM PREMSA !

Els tallers de premsa consistiran a escriure i editar un diari. Prèviament a la visita, el professor o professora haurà de fer escriure als alumnes els diferents tipus de textos periodístics: notícies, articles d’opinió, cartes, entrevistes, acudits,.. que apareixen quitidianament als diaris. Un cop acabada la redacció d’aquest material escrit, els alumnes vindran a TV-Clot. S’explicarà als nois i noies com és i com es fa un diari i d’on prové la informació que ofereixen cada dia als lectors; després es simularà um consell de redacció tot reproduint els rols i les feines qu hi tenen lloc : caldrà triar i seleccionar,.. corregir i retallar el material elaborat anteriorment. Finalment, amb l’ajut dels ordinardors i els programes més adients, s’editarà el diari o la revista.

Aquest taller pretén motivar els alumnes a la lectura de la premsa, donar-los a conèixer el funcionament d’un diari i oferir-los eines per escriure diferents tipus de textos periodístics.

1.3.TALLERS DE RÀDIO

FEM RÀDIO!

Com en el cas de la televisió, es tracta de reproduir el procés de producció d’un programa de ràdio. Cal, en aquest cas, començar per triar el gènere radiofònic que es vol treballar: debat ,magazine, programa monogràfic, ràdio-teatre.. Després es dissenyarà el format i contingut del programa i es prepaparà un guió senzill però clar. Un cop enllestit el guió els alumnes vindran a les instal.lacions de Ràdio-Clot per enregistrar- lo. Se’ls ensenyarà els aparells i funcionament d’un estudi de ràdio i les tasques dels diferents professionals que hi treballen. Partint del seu guió, els alumnes duran a terme la realització del programa. També serà possible fer el taller sense una preparació prèvia a l’aula tot dissenyant el programa d’una forma ràpida durant el mateix taller.

El taller vol descobrir el món de la ràdio i les possibilitats expressives i participatives d’aquest mitjà.

1.4.TALLERS D’INTERNET

NAVEGUEM PER INTERNET !

No podíem, en la nostra oferta, deixar de banda, les noves tecnologies que s’imposen cada cop més ràpid. Els nostres tallers d’Internet tindran dues vessants i objectius ben diferenciats. Per una banda, es tractarà de donar unes eines bàsiques de navegació per

la xarxa que afavoreixin i possibilitin els processos de recerca que els alumnes necessiten per al seu aprenentatge i autoaprenentatge. Per l’altra es vol anar una mica mé enllà i

introduir els nois i noies en el disseny i la creació de webs per tal de potenciar l`ús més horitzontal de la xarxa i converter els nois i nois no solament en receptors sinó també en emissors i creadors actius.

 


Índex